Marcel

Marcel
Language
Published by:
2009 by De Bezige Bij (first published 1999)
Author:
Category:
Number of pages:
205 pages
Rating:
3.3

Marcel vertelt het verhaal over een Vlaamse plattelandsjongen die door zijn grootouders wordt opgevoed. Langzaam ontdekt hij het geheim dat sinds de oorlog aan de familie kleeft. Tegelijk draait het verhaal om Marcel, die enkele decennia eerder aan het Oostfront is gesneuveld en wiens portret deel uitmaakt van de verzameling portretten die de grootmoeder aanlegt. In een suggestieve stijl geeft Erwin Mortier een scherp, ironisch beeld van de familie en de kennissenkring, die moeten leven met een verleden dat ze beurtelings willen verbloemen en onthullen.

2018 Download pdf epub books - All rights reserved.